Chương trình Windows Defender là một chương trình diệt virus miễn phí được Microsoft cài sẵn trên mọi máy tính khi bạn sử dụng hệ điều hành Windows. Tuy nhiên do miễn phí nó cũng có rất nhiều hạn chế như...