Hiện nay với các bản cập nhật mới nhất từ Goolge thì càng ngày càng có nhiều các thuật toán mới được đưa ra nhưng tất cả trong đó có một thứ vẫn duy trì theo năm tháng cho tới ngày...